OCENA JAKOŚCI WODY

 

 

 

PUNKT POBORU Niecka sportowa Zawór na suw na
przewodzie doprowadzającym wodę do niecki sportowej
Niecka rekreacyjna Zawór w suw na
przewodzie
doprowadzającym
wodę do niecki
rekreacyjnej
Wanna z hydromasażem Zawór w suw na
przewodzie
doprowadzającym
wodę do wanny
z hydromasażem
Zawór w suw tuż
za filtrami
z węglem
aktywowanym
niecki sportowej
Zawór w suw tuż za filtrami z węglem
aktywowanym
niecki rekreacyjnej
Woda w brodziku do płukania stóp
Escherichia coli w 100 ml wody
Pseudomonas aeruginosa
w 100 ml
wody
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C po 48 h w 1 ml wody
Legionella sp. w 100 ml wody
Mętność
Chloroform
Suma THM
Glin
Azotany
Utlenialność
Ozon
Chlor wolny
Chlor związany
Potencjał redox

 

Skip to content