Regulamin Korzystania z WiFi

Regulamin Korzystania z WiFi w Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Pływalnia Miejska Wodnik umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi o nazwie HSwodnikbp).

2. Usługa WiFi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Pływalni Miejskiej Wodnik, w godzinach pracy 600 – 2200. Użytkownik, aby zacząć korzystać z WiFi musi przejść przez portal uwierzytelniający i zalogować się przez Facebooka lub kod dostępu – który znajduje się w szatni głównej Pływalni Miejskiej Wodnik, po czym będzie miał dostęp do sieci jako gość. Po 3 godzinach sesja wygaśnie, a użytkownik będzie musiał zalogować się ponownie na stronie uwierzytelniania internetowego.

3. Pływalnia Miejska Wodnik nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi WiFi. Usługa WiFi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.

4. Korzystanie z usługi WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w Pływalni Miejskiej Wodnik. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą WiFi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g/n mixed, 802.11a/n/ac mixed.

5. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

6. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:

a) usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

c) udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),

d) korzystania z aplikacji P2P,

e) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,

f) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,

g) innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

7. Pływalnia Miejska Wodnik nie odpowiada za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik korzystając z sieci WiFi, w tym związane z utratą danych lub uszkodzeniem oprogramowania.

8. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi WiFi należy zgłaszać w szatni głównej lub administracji Pływalni Miejskiej Wodnik.

9. Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Skip to content