REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA I DOSKONALENIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Załącznik nr 1f do Zarządzenia nr 04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej „WODNIK”
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

Regulamin nauki pływania i doskonalenie pływania w grupach zorganizowanych.

  1. Zapisy na naukę pływania i doskonalenie pływania dokonuje kasa pływalni.
  2. Naukę pływania i doskonalenie pływania, prowadzone jest w grupach liczących nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15.
  3. Kurs rozpoczyna się po wniesieniu opłaty w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i po zorganizowaniu grupy. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć wpłacający zostanie poinformowany osobiście lub telefonicznie.
  4. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości godzin nauki, lub doskonalenie pływania w jednym tygodniu jest możliwe po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez całą grupę lub organizatora zajęć oraz kierownictwo pływalni.
  5. Uczestnicy zajęć nauki lub doskonalenia pływania, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tych zajęciach podpisanych własnoręcznie a przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego.
  6. Uczestników nauki pływania i doskonalenia pływania obowiązuje regulamin ogólny pływalni, regulamin grupy zorganizowanej oraz niniejszy regulamin.
  7. Uczestnicy nauki pływania i doskonalenia pływania przychodzą na pływalnię 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiają w szatni okrycie zewnętrzne i buty i oczekują przy kasie na opiekuna prowadzącego zajęcia.
  8. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy opuszczają halę basenową i udają się do przebieralni.

PLIK DO POBRANIA (PDF, 189 KB)

Skip to content