REGULAMIN SAUNY

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

Regulamin sauny

 1. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem na teren sauna i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników sauny.
 4. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.
 7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczone i w stanie intoksykacji.
 1. W pomieszczeniu sauny suchej panuje temperatura 80 – 100°C.
 2. W pomieszczeniu sauny mokrej panuje temperatura 50 – 65°C i wilgotność powietrza 40 ­- 70 %.
 3. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
 4. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  a) załatwić potrzeby fizjologiczne,
  b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
  c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  d) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,
  e) zdjąć obuwie basenowe.
 5. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie12 osób.
 6. W saunach należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 7. W saunie zabrania się:
  – umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych,
  – po wyjściu z sauny wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.
 8. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi sauny,

Wskazówki do korzystania z sauny?

Etap 1 – Przygotowanie (10-15 minut)

Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzi się nago/w stroju kąpielowym z ręcznikiem.

Etap 2 – Pierwsze przegrzanie (8-15 minut)

Rozpoczyna od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie (do 12 minut)

Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10-30°C): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Drugie przegrzanie (10-15 minut)

Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.

Etap 5 – Dodatkowe zabiegi

W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków. Po kąpieli saunowej możemy skorzystać z zabiegów, takich jak solarium, masaż, szczotkowanie, chłosta witkami brzozowymi (15-30 minut).

PLIK DO POBRANIA (PDF, 313 KB)

Skip to content