REGULAMIN WHIRPOOLA

Załącznik nr 1d do Zarządzenia nr 04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej „WODNIK”
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

REGULAMIN WHIRPOOLA

 1. Whirpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z whirpoola ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
 • dzieci do 7-go roku życia,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.
 1. osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z whirpoola ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z whirpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Podczas wchodzenia do whirpoola należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirpoola.
 5. W whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 8 osób.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z whirpoola i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:– wchodzenia i wychodzenia z whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki,
  – użytkowania whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  – użytkowania whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  – wpychania osób do wnętrza whirpoola,wnoszenia do whirpoola jakichkolwiek przedmiotów,
  – przebywania w whirpoolu w pozycji stojącej,zanurzania głowy i twarzy,
  – wylewania wody z whirpoola,skakania i uderzania w dysze zasilające i manipulowanie dyszami masażu.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z whirpoola, a także z terenu pływalni.

PLIK DO POBRANIA (PDF, 205KB)

Skip to content