REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

Załącznik nr 1e do Zarządzenia nr 04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej „WODNIK”
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

Długość – 100,07 metrów
Różnica poziomów – 8,91 metrów
Spadek – 9 %
Głębokość basenu lądowiska -1,3 metra
Stopień trudności – średni
Dolna granica wieku -10 lat

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
 • dzieci do 10 roku życia,
 • osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna przy bramce wejściowej zjeżdżalni.
 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 • kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
 • kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
 1. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 2. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
 • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
 • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 2. Po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 4. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

 • spokojnie wejść na odcinek startowy,
 • schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
 • zająć właściwą pozycję zjazdową – położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
 • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamujący,
 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

PLIK DO POBRANIA (PDF, 288KB)

Skip to content