Ogłaszamy przetarg na lokal z przeznaczeniem na kawiarenkę

Ogłaszamy przetarg na lokal z przeznaczeniem na kawiarenkę

28 sierpnia 2018 Aktualności 0

Pływalnia Miejska “Wodnik” w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 3B.

Ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie stawki czynszu dzierżawnego na lokal:

Lokal o powierzchni 77,2 m2 z przeznaczeniem na kawiarnię.

Cena wywoławcza 650,00 zł netto + VAT.
Lokal jest wyposażony standardowo (stoliki, krzesła, lady barowe, szafki wiszące i stojące itp.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00zł (słownie: (osiemset złotych) w Kasie Pływalni , najpóźniej godzinę przed przetargiem.

Przetarg odbędzie się dnia 11.09.2018r. (wtorek) o godz. 11:00

w budynku Pływalni przy ul. Kazimierzowska 3B. Zastrzega

się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu bez

podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać:

tel. (85) 731-99-65

(85) 731-99-66

Udostępnij
Skip to content