REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH (AQUA-AEROBIK)

Załącznik nr 1g do Zarządzenia nr 04/2016
Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK
w Bielsku Podlaskim z dnia 01.09.2016r.

Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych(Aqua aerobik)

 1. Ćwiczenia sportowo-rekreacyjne prowadzone są w grupach liczących od 10 do 15 uczestników.
 2. Czas zajęć wynosi 45 min.
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu,
 • w trakcie kursu przeprowadza się 8 zajęć,
 • czas trwania kursu 1 miesiąc.
 1. Organizowanie grup i prowadzenie zapisów dokonuje kasa pływalni.
 • Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniego kursu, którzy nie później niż do dnia 24 każdego miesiąca poprzedzającego kolejny kurs zgłoszą chęć uczestnictwa w następnych zajęciach.
 • Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia w trakcie trwania kursu pod warunkiem istnienia wolnych miejsc.
 1. Kurs rozpoczyna się z chwilą wniesienia opłaty w kasie pływalni przez wszystkich uczestników grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem za minimum 8 zajęć.
 • Indywidualna wpłata nie gwarantuje rozpoczęcia kursu,
 • O dokładnym terminie rozpoczęcia uczestnicy są powiadamiani osobiście lub telefonicznie.
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do złożenia oświadczenia podpisanego własnoręcznie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tych zajęciach.
 2. Uczestników kursu obowiązuje regulamin ogólny pływalni, regulamin grupy zorganizowanej oraz niniejszy regulamin.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminów pływalni i ignorujące polecenia instruktora oraz ratowników będą usuwane z zajęć oraz terenu pływalni.

PLIK DO POBRANIA (PDF, 111KB)

Skip to content