Zatrudnimy pracownika na stanowisku: Technolog-konserwator.

Zatrudnimy pracownika na stanowisku: Technolog-konserwator.

5 czerwca 2023 Aktualności 0

 

Dyrektor Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – „technolog – konserwator”. Umowa o pracę – 0,5 etatu.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należeć, przede wszystkim, obsługa i nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie pływalni – utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, pomp, central wentylacyjnych i filtrów, a w szczególności:

 • konserwacja, bieżące naprawy systemów technologii basenowej,
 • kontrola parametrów wody basenowej,
 • uzupełnianie środków chemicznych,
 • nadzór techniczny nad maszynami i urządzeniami (obsługa procesów obiegu filtracji, podgrzewania, dezynfekcji wody, uzupełnianie obiegu świeżą wodą, płukanie filtrów itp.),
 • prowadzenie bieżących napraw i remontów,
 • wypełnianie zeszytów i dzienników pracy,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • uruchamianie i kontrola central wentylacyjnych,
 • usuwanie wszelkich awarii na pływalni,
 • dokonywanie drobnych napraw i czynności serwisowych,
 • kontrola systemów w węźle cieplnym: CO CWO, wentylacji, podgrzewania wody basenowej,
 • prowadzenie prac porządkowo – konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • naprawa usterek mechanicznych, hydraulicznych oraz budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe/techniczne, mile widziane o specjalności sanitarnej, elektrycznej, mechanicznej, energetycznej, instalacji przemysłowych lub pracownik budowlany,
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne G1 do obsługi, konserwacji, remontu i montażu instalacji i urządzeń energetycznych do 1 kV.

Dodatkowe:

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone kursy itp.
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym stanowisku.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty prosimy składać w biurze pływalni pokój nr.105 adres: Pływalnia Miejska Wodnik; ul.Kazimierzowska 3B; 17-100 Bielsk Podlaski, lub pocztą email: wodnikbp@o2.pl.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu: 85 7319966, 85 7319965.

Dyrektor Pływalni
Wodnik
Jan Bartoszuk

Udostępnij
Skip to content